Achtergrond

Transactiekosten zijn de kosten die tevoren (ex ante) gemaakt moeten worden om een contract tot stand te brengen en de kosten die daarna (ex post) gemaakt worden om de overeenkomst te bewaken en zonodig af te dwingen. De ex ante transactiekosten bestaan uit de kosten van het vergaren van informatie aangaande het contract. Denk aan de sollicitatieprocedure bij het aantrekken van nieuwe werknemers of het onderzoeken van de garantievoorwaarden bij een aankoop. Als er bij het tot stand brengen van een contract onderhandeld moet worden, zijn ook daarmee transactiekosten gemoeid. Men moet elkaars betrouwbaarheid en bekwaamheid onderzoeken; het contract moet worden opgesteld.

Het achteraf bewaken van de uitvoering van het contract brengt kosten met zich mee. Het afdwingen van de overeenkomst kan kosten van gerechtelijke procedures veroorzaken.
TransAkt helpt U om de ex-ante en ex-post transactiekosten zo laag mogelijk te houden. Daarbij concentreren wij ons voornamelijk op het reduceren (tot nulniveau) van de ex-post transactiekosten. Het is immers uitermate vervelend om op een later tijdstip met onbekende kostenposten geconfronteerd te worden.