Ervaring

Naast een brede commerciële (verkoop-)ervaring op diverse terreinen hebben wij in de recente jaren o.a. opdrachten uitgevoerd voor opdrachtgevers als:

British Telecom,

DTO (thans Ivent),

het Ministerie van Defensie/CSC/HFB/Inkoop & Contracten,

het Ministerie van Binnenlandse Zaken

het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid

het Ministerie van Veiligheid en Justitie

het Ministerie van Infrastructuur en Milieu

Servicepunt 71

de Gemeente Haarlemmermeer

het UWV

Politie

UBR | HIS (IUC van Ministerie van Binnenlandse Zaken)

Het merendeel van onze opdrachten is het inkooptechnisch begeleiden, managen en adviseren van europese aanbestedingen op de terreinen ICT, personeels-aangelegenheden en facilitair. Zo hebben wij ervaring in het aanbesteden van:

Facilitair

 • Verhuisdiensten
 • Archiefdiensten
 • Multifunctionals

ICT

 • Hardware
 • Softwaretl_files/images/content/prpere-handen.png
 • Diensten
 • Systemen
 • Opleidingen
 • Telecommunicatie systemen- en diensten
 • Toegangscontrolesysteem
 • Cryptodiensten
 • Navigatiesystemen
 • Inhuur specialisten
 • Maatwerk-trajecten
 • Informatiebeveiligingsdiensten
 • Planningssysteem personenvervoer

HRMtl_files/images/content/stapelhanden.png

 • Organisatie advies
 • Personele diensten
 • Inhuur personeel
 • Auditing
 • Rij-opleidingen
 • Opleidingen
 • Management Development Programma (interdepartementaal)
 • Interventietrainingen (arbeidsmarktfraude, Arbo)
 • Medische Interventiediensten
 • EVC dienstverlening
 • Maatwerk-trajecten (Kennis- en Adviescentrum, Pilots Deeltijdplus)

Marketing & Communicatietl_files/images/content/handzakelijk.png

 • Reclamebureau's
 • Communicatiediensten
 • Event-organisatiebureau's

Beleidsadvies e.d.

 • Ondersteuning Auditteam Voetbal & Veiligheid
 • Contenbeheer website
 • Impactanalyses

Management

 • Opzetten en uitvoeren van een verbeterprogramma
 • Management van een overkoepelende inkoopafdeling
 • Opzetten van een afdeling Supply Chain Management
 • "Verkopen van de inkoopafdeling"/Relatiemanagement
 • Interim Hoofd van een afdeling Inkoop
 • Coaching medewerkers afdeling t..b.v. EVO's en MVO's